Belangrijke mededelingen             Bijgewerkt  : 20-11-2018

Dodenwacht/Erewacht

 

Beste Com leden

 Ik  (Kees de Wit  ) heb vandaag uitsluitsel gekregen over de beschikbaarstelling van kaarten voor de kranslegging en de verjaardagsreceptie van het Korps Mariniers op de VGKAZ op 10 december a.s. 

CKM is voornemens de leden van het Algemeen Bestuur en de ereleden van onze vereniging hiervoor uit te nodigen.

 Beschikbare extra kaarten (uitnodigingen) 

Daarnaast stelt CKM 50 uitnodigingen ter beschikking aan het COM voor het bijwonen van de kranslegging op het Oostplein te Rotterdam. 
Deze 50 kaarten worden naar rato van het aantal leden toegewezen aan de afdelingen/IdG MC. 
Dat betekent voor de afdelingen het volgende:
 

Verdeling over de afdelingen naar evenredigheid (basis is aantal leden/donateurs per 1-4-2018)

 

Afdelingen

 

Aantal leden

   

Aantal kaarten

 

Noord

   

526

     

4

 
 

Overijssel

 

355

     

3

 
 

Gelderland

 

796

     

6

 
 

Utrecht

   

795

     

6

 
 

Noord-Holland

 

991

     

7

 
 

Zuid-Holland

 

1613

     

12

 
 

Zeeland

   

205

     

2

 
 

Noord-Brabant

 

809

     

6

 
 

Limburg

   

367

     

3

 
 

Marinier-Commando

164

     

1

 
                   
       

6621

     

50

 

 Programma:

Vanaf  09.30 uur zijn de genodigden welkom in de Johan de Wittzaal van de VGKAZ. Om 10.30 uur zal busvervoer gereed staan om de genodigden naar het Oostplein te vervoeren. Mocht men van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, dan dient men dat bij de aanmelding aan te geven.

Na afloop wordt men weer naar de kazerne teruggebracht waar CKM de gasten graag ontvangt voor de receptie met erwtensoep en brood met spek.

Hoe komt een afdeling aan kaarten?

Verzoek om deel te mogen nemen per email, versturen naar de secretaris Com Utrecht  comutrecht@gmail.com voor 28 november a.s.   Graag ook aangeven of U gebruik wenst te maken van de transportregeling. VGKAZ - Oostplein.
 
Het zal duidelijk zijn dat niet meer kaarten aangevraagd kunnen worden dan hierboven is aangegeven. Voor de afdeling Utrecht is dit  6 kaarten.  Mits tijdig aangevraagd zullen door de zorg van het Korpssecretariaat de kaarten tijdig worden toegezonden. 

Bij meer aanmeldingen zal er geloot worden. U zal daar over worden ge´nformeerd.

 Let op: geen kaart  is geen toegang tot de kazerne. De genodigden dienen hun ID-bewijs te kunnen tonen. 

 Tenslotte

Leden die de herdenking op het Oostplein willen bijwonen maar niet beschikken over een uitnodiging  kunnen natuurlijk wel gewoon daar op eigen gelegenheid naar toe gaan. 

 Afd Utrecht

 

 

 

 

 

" Oploop avond " in het onderofficiersverblijf "De Goudenbal" op de  VBHKAZ Doorn.

 Om toegang te krijgen tot de VBHKaz moet u 7 dagen voor de avond, zich opgeven zonder uitzonderingen bij Arend  Erna@kabelfoon.nl  Na aanleiding van het programma Stegeman, is de beveiliging aangescherpt.  De wacht moet een lijst met namen hebben en alleen als u op de lijst staat en na controle van uw ID zal u toegang worden verleend. Zonder opgave via Arend GEEN TOEGANG

Dus meld u aan bij Arend en als je wil blijven overnachten op een stretcher, dan zelf ,ook vooraf aanmelden bij de servicebalie.  servicebalie.VBHKaz@mindef.nl

 Neem een identificatie mee.

Zelf een slaapzak en kussen meenemen.

Geen pin automaat aanwezig.

             wij hopen u daar te ontmoeten.  

 
Eigen bijdrage inloopavond.
 
Voorheen betaalde iedereen 5,- in de pot voor drankjes tijdens de inloopavond.  Doordat er enkele denken gratis te kunnen drinken zal de bijdrage 7.50 moeten worden.
 
                Jammer natuurlijk

 

 
 
Na overleg met LTZ2OC(LD) H.Rouwit HLD op de VBHKAZ is besloten dat de COM leden die op de inloop avonden komen, kopen bij aankomst munten ß  1,00 euro het stuk. Als die munten op die avond over zijn, worden deze weer terug gekocht voor 1,00 euro het stuk.
 
De munten zijn alleen geldig bij de inloop avonden in de Gouden Bal. Dus je kan ze niet opsparen en bijvoorbeeld gebruiken bij de COM sportdag. COM leden betalen 1 munt per persoon voor het bittergarnituur die op deze avond wordt geserveerd.
 
 Aldus besloten 11 april 2018
 
                      Namens het bestuur COM Utrecht

 

 

 

 

Zoals eerder in de nieuwsbrief van juni 2016 is er aangegeven waren we van plan om de nieuwsbrief in 2017 digitaal te gaan verzenden per e-mail. Wij als bestuur zijn van mening dat zij die een emailadres heeft ook de nieuwsbrief digitaal kan ontvangen. Dit zal dan ook gebeuren in januari 2017. Indien het openen van de nieuwsbrief niet lukt of u kunt niet zo goed met de PC overweg, vraag het even aan mij. 

                        Gert Krijger  g-krijger@kpnmail.nl.

Nieuwsbrief - Mailadressen en NAW-gegevens. Zie kaartje     nieuwsbrief juni

Het bestuur streeft naar vanaf 2017 de nieuwsbrief elektronisch te vesturen. Daarmee kunnen wij veel kosten besparen. Wij roepen alle leden op om hun juiste mailadres te sturen naar de penningmeester van onze vereniging. Vanzelfsprekend ontvangen leden die niet in het bezit zijn van een computer en mailadres de nieuwsbrief per post.