Belangrijke mededelingen             Bijgewerkt  : 12-10-2018

Dodenwacht/Erewacht

Statuten

 

STATUTEN CONTACT OUD- EN ACTIEF DIENENDE MARINIERS.

Beste leden

Heden zijn de statuten beschikbaar voor al onze leden van het "Contact oud en actief dienende mariniers "

Er wordt dringend verzocht deze statuten door te nemen en op of aanmerkingen voor 1 november toe te laten komen aan onze afdelingssecretaris in een  aparte email, of in een brief.  Dus niet in een antwoord op deze mail.

De secretaris zal de op en aanmerkingen door zetten naar  het dagelijks bestuur COM Nederland.

 G.M.W.(Gerhard) Bosma
 Secretaris COM afd.Utrecht
 email : comutrecht@gmail.com
 p/a Rijsenburgselaan 49
 3972 EH Driebergen

Statuten    

        Klik op statuten om deze te bekijen cq uit te printen

 

" Oploop avond " in het onderofficiersverblijf "De Goudenbal" op de  VBHKAZ Doorn.

         18 september opgeven voor 12 september

Om toegang te krijgen tot de VBHKaz moet u 7 dagen voor de avond, zich opgeven zonder uitzonderingen bij Arend  Erna@kabelfoon.nl  Na aanleiding van het programma Stegeman, is de beveiliging aangescherpt.  De wacht moet een lijst met namen hebben en alleen als u op de lijst staat en na controle van uw ID zal u toegang worden verleend. Zonder opgave via Arend GEEN TOEGANG

Dus meld u aan bij Arend en als je wil blijven overnachten op een stretcher, dan zelf ,ook vooraf aanmelden bij de servicebalie.  servicebalie.VBHKaz@mindef.nl

 Neem een identificatie mee.

Zelf een slaapzak en kussen meenemen.

Geen pin automaat aanwezig.

             wij hopen u daar te ontmoeten.  

 
Eigen bijdrage inloopavond.
 
Voorheen betaalde iedereen 5,- in de pot voor drankjes tijdens de inloopavond.  Doordat er enkele denken gratis te kunnen drinken zal de bijdrage 7.50 moeten worden.
 
                Jammer natuurlijk

 

 
 
Na overleg met LTZ2OC(LD) H.Rouwit HLD op de VBHKAZ is besloten dat de COM leden die op de inloop avonden komen, kopen bij aankomst munten   1,00 euro het stuk. Als die munten op die avond over zijn, worden deze weer terug gekocht voor 1,00 euro het stuk.
 
De munten zijn alleen geldig bij de inloop avonden in de Gouden Bal. Dus je kan ze niet opsparen en bijvoorbeeld gebruiken bij de COM sportdag. COM leden betalen 1 munt per persoon voor het bittergarnituur die op deze avond wordt geserveerd.
 
 Aldus besloten 11 april 2018
 
                      Namens het bestuur COM Utrecht

 

 

 

 

Zoals eerder in de nieuwsbrief van juni 2016 is er aangegeven waren we van plan om de nieuwsbrief in 2017 digitaal te gaan verzenden per e-mail. Wij als bestuur zijn van mening dat zij die een emailadres heeft ook de nieuwsbrief digitaal kan ontvangen. Dit zal dan ook gebeuren in januari 2017. Indien het openen van de nieuwsbrief niet lukt of u kunt niet zo goed met de PC overweg, vraag het even aan mij. 

                        Gert Krijger  g-krijger@kpnmail.nl.

Nieuwsbrief - Mailadressen en NAW-gegevens. Zie kaartje     nieuwsbrief juni

Het bestuur streeft naar vanaf 2017 de nieuwsbrief elektronisch te vesturen. Daarmee kunnen wij veel kosten besparen. Wij roepen alle leden op om hun juiste mailadres te sturen naar de penningmeester van onze vereniging. Vanzelfsprekend ontvangen leden die niet in het bezit zijn van een computer en mailadres de nieuwsbrief per post.