Erewacht en tenue.

OPROEP DEELNEMERS 'EREWACHT'

In toenemende mate (we worden ouder nietwaar) wordt een beroep op de afdeling gedaan om deel te nemen aan de uitvaart van overleden oud-mariniers.
Het is voor de nabestaanden vaak teleurstellend als daar niet op kan worden ingegaan omdat er te weinig mensen beschikbaar zijn.
We hebben nu een aantal leden om deze 'Erewacht' te vormen en zo aan de laatste wens van leden en
hun nabestaanden te kunnen voldoen. Misschien is jou eerdere oproepen ontgaan en wil jij ook deelnemen aan die laatste groet. Meld je dan alsnog aan bij de voorzitter!!!
Voor telefoonnummers en/of e-mail adressen van het bestuur dient u te kijken op de bladzijde 'Organisatie'.

Vereisten voor deelname aan de 'Erewacht':
- Ongeveer een half uur 'Op de plaats - Rust' kunnen staan.
- In bezit van een volledig COM-tenue.
Uiteraard moeten er ook deelnemers zijn die de mogelijkheid hebben om op werkdagen de 'Erewacht' te vormen. Wij streven er naar om voldoende mensen beschikbaar te hebben zodat alleen zij die op dat moment ook werkelijk kunnen worden opgeroepen.
DUS: Kom op, neem je verantwoordelijkheid en meld je aan bij de voorzitter. 

NADERE INFORMATIE 'EREWACHT'

Mocht de situatie zich voordoen dan zijn we er klaar voor.
Inmiddels is er regelmatig een beroep gedaan op de 'Erewacht'.
Mocht je bij nader inzien ook belangstelling hebben om in de toekomst deel uit te maken van deze 'Erewacht', neem dan contact op met de voorzitter.

VERZOEK UITVOERING 'EREWACHT'

Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen, zijn er inmiddels een aantal mensen beschikbaar die de 'Erewacht' kunnen uitvoeren.
Mocht er in geval van overlijden sprake zijn van een dergelijke wens, aarzel dan niet om dat te laten weten.
Mocht de wens bestaan om bij leven wat vast te leggen en dat vooraf te bespreken, maak dan een afspraak met de voorzitter.
Bedenk: We zijn er voor elkaar, tot het laatst toe!

 
TENUE 'EREWACHT'
 
       Uitleg en muziek "Last Post"   
 
 
Buiten het verzoek erewacht  : uitvaart met beperkt militair eerbetoon, zijn er natuurlijk ook diverse oproepen om een erewacht te vormen.  4 Mei - Remember Sunday - Indie Monument. Ook daar zou het fijn zijn als wij met een respectabel aantal aanwezig zijn om dit eerbetoon uit te voeren.

top

 

 

Dodenwacht/Erewacht