Oproep(en)

Vacaturen    COM afd Utrecht   

Binnen het dagelijks bestuur COM Utrecht is er een vacature per maart 2017 voor een

Algemeen lid

Gegadigden voor een van deze functies COM afd Utrecht, kunnen zich bij het bestuur opgeven zodat het bestuur na een gesprek met betrokkenen eventueel kandidaten kan voordragen.

Voorzitter:  Cees Mudde  of  Secretaris: Gerhard  Bosma