Beste Com leden

 Ik  (Kees de Wit  ) heb vandaag uitsluitsel gekregen over de beschikbaarstelling van kaarten voor de kranslegging en de verjaardagsreceptie van het Korps Mariniers op de VGKAZ op 10 december a.s. 

CKM is voornemens de leden van het Algemeen Bestuur en de ereleden van onze vereniging hiervoor uit te nodigen.

 Beschikbare extra kaarten (uitnodigingen) 

Daarnaast stelt CKM 50 uitnodigingen ter beschikking aan het COM voor het bijwonen van de kranslegging op het Oostplein te Rotterdam. 
Deze 50 kaarten worden naar rato van het aantal leden toegewezen aan de afdelingen/IdG MC. 
Dat betekent voor de afdelingen het volgende:
 

Verdeling over de afdelingen naar evenredigheid (basis is aantal leden/donateurs per 1-4-2018)

 

Afdelingen

 

Aantal leden

   

Aantal kaarten

 

Noord

   

526

     

4

 
 

Overijssel

 

355

     

3

 
 

Gelderland

 

796

     

6

 
 

Utrecht

   

795

     

6

 
 

Noord-Holland

 

991

     

7

 
 

Zuid-Holland

 

1613

     

12

 
 

Zeeland

   

205

     

2

 
 

Noord-Brabant

 

809

     

6

 
 

Limburg

   

367

     

3

 
 

Marinier-Commando

164

     

1

 
                   
       

6621

     

50

 

 Programma:

Vanaf  09.30 uur zijn de genodigden welkom in de Johan de Wittzaal van de VGKAZ. Om 10.30 uur zal busvervoer gereed staan om de genodigden naar het Oostplein te vervoeren. Mocht men van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, dan dient men dat bij de aanmelding aan te geven.

Na afloop wordt men weer naar de kazerne teruggebracht waar CKM de gasten graag ontvangt voor de receptie met erwtensoep en brood met spek.

Hoe komt een afdeling aan kaarten?

Verzoek om deel te mogen nemen per email, versturen naar de secretaris Com Utrecht  comutrecht@gmail.com voor 28 november a.s.   Graag ook aangeven of U gebruik wenst te maken van de transportregeling. VGKAZ - Oostplein.
 
Het zal duidelijk zijn dat niet meer kaarten aangevraagd kunnen worden dan hierboven is aangegeven. Voor de afdeling Utrecht is dit  6 kaarten.  Mits tijdig aangevraagd zullen door de zorg van het Korpssecretariaat de kaarten tijdig worden toegezonden. 

Bij meer aanmeldingen zal er geloot worden. U zal daar over worden ge´nformeerd

 

 Let op: geen kaart  is geen toegang tot de kazerne. De genodigden dienen hun ID-bewijs te kunnen tonen. 

 Tenslotte

Leden die de herdenking op het Oostplein willen bijwonen maar niet beschikken over een uitnodiging  kunnen natuurlijk wel gewoon daar op eigen gelegenheid naar toe gaan. 

 Afd Utrecht